Het bestuur - Privacyverklaring

Stichting

Stratenmakersfestival

2e Exloërmond


Het bestuur van de Stichting Stratenmakersfestival bestaat uit;

Functie:

Naam:

Telefoonnummer:

Contactpersoon voor:

Voorzitter

Marcel Scheepstra

06-28447678

Stratenmakerswedstrijd

Secretaris/algemeen

Albert Venema

06-48119381

Diverse

Penningmeester

Alita Busker

06-16933900

Theater

Bestuurslid

Ellen Dermois

06-15173546

Theater

Stichting Stratenmakersfestival 2e Exloërmond

Secretariaat: Albert Venema

Middenlaan 118

9571CL 2e Exloërmond


KVK te Meppel nr: 04073283

IBAN: NL79RABO0364 7185 36


Privacyverklaring:


Stichting Stratenmakersfestival 2e Exloërmond, gevestigd aan Beene Dubbelboerstraat 12, 9571 DB 2e Exloërmond, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Contactgegevens:

www.stratenmakersfestival.nl, Middenlaan 118, 9571CL 2e Exloërmond, t; 06-28447678


M. Scheepstra is de Functionaris Gegevensbescherming van Stichting Stratenmakersfestival 2e Exloërmond.Hij is te bereiken via info@stratenmakersfestival.nl


Persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting Stratenmakersfestival 2e Exloërmond verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.


Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadresBijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@stratenmakersfestival.nl, dan verwijderen wij deze informatie.Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Stichting Stratenmakersfestival 2e Exloërmond verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voerenGeautomatiseerde besluitvorming

Stichting Stratenmakersfestival 2e Exloërmond neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stichting Stratenmakersfestival 2e Exloërmond) tussen zit. Stichting Stratenmakersfestival 2e Exloërmondgebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: Er worden geen gegevens digitaal bewaard.Hoe lang we persoonsgegevens bewaren


Stichting Stratenmakersfestival 2e Exloërmond bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van maximaal 2 jaar voor de gegevens van de sponsoren.


Delen van persoonsgegevens met derden

Stichting Stratenmakersfestival 2e Exloërmond verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Stichting Stratenmakersfestival 2e Exloërmond gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Stratenmakersfestival 2e Exloërmond en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.


U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@stratenmakersfestival.nl.


Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.


Stichting Stratenmakersfestival 2e Exloërmond wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stichting Stratenmakersfestival 2e Exloërmond neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@stratenmakersfestival.nl